Behandlingar

Allmäntandvård
Allmäntandvård är ett vitt begrepp som innefattar allt från undersökningar, fyllningar, kronor, tanduttagningar, bettskenor osv. Vi tillgodoser dina tandvårdsbehov och om vi inte räcker till har vi nära samarbete med specialister. Vårt mål är att du alltid skall få den bästa vården.

Kronor och Broar
Vi har nära sammarbete med våra tandtekniker som har sitt laboratorium på Södermalm. Vi skickar inga arbeten utomlands utan tycker att personlig kontakt och närhet är av yttersta vikt för ett bra resultat.

Sammarbeten med specialister
Vi har nära samarbete med specialister inom tandvårdens olika områden om vi inte kan hjälpa dig själva. Vi hjälper dig komma rätt och följer sedan upp behandlingen tillsammans med specialisten.

Implantatbehandling
Vi utför implantatbehandlingar av alla dess slag med Straumannimplantat. Behöver du en ny tand, flera eller en hel käke så hjälper vi dig med detta.